1. klasse bygg.jpg
ELEVRÅDET

Mellomtrinnets elevråd består av to representanter fra alle klasser på 5. til 7. trinn. Elevrådet møtes en gang i måneden og snakker om saker elevene er opptatt av, og det som rører seg i klassene. Viktige saker tas videre til kollegiet og ledelsen, som behandler ønsker og innspill fra elevene. Dette er med på å styrke skolens demokrati, og elevenes medbestemmelse.

Representanter for skoleåret 2021/22:

5a: Aslak og Luna

5b: Solrun og Ella

6. klasse: Nella og Noah

7. klasse: Aglika og Clara

Læerrepresentant: Julia Smit

Barn i lek1.jpg