Høsten 2022 vil Steinerskolen på Nesodden ha oppstart av Visma Flyt Skole som sitt skoleadministrative system.