top of page
VISMA FLYT SKOLE

Vi begynner en gradvis overgang til systemet fra 27.10.22. Ikke alle funksjonaliteter er klare enda. Følg med på kommunikasjon fra skolen rundt dette. 

Steinerskolen på Nesodden bruker fra høsten 2022 Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og vurderinger blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

FORESATT-APPEN MIN SKOLE

Steinerskolen på Nesodden bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole. Denne erstatter SMS som kommunikasjonskanal.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.
NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i foresatt-appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Som foresatt skal du kan blant annet bruke appen til kommunikasjon med skolen, melde fravær, svare på spørreskjemaer fra skolen, og du kan sjekke om barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO.

Les mer om hvordan du laster ned foresatt-appen Min Skole, og hvordan du bruker den.

 

 

WEBVERSJONEN AV VISMA FLYT SKOLE

Som foresatt logger du på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du blant annet:

 • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig

 • Gi samtykker

 • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer (for 10. klasse) som er ført på eleven.
  Fravær og merknader kan du også se i foresatt-appen.

 • Søke, si opp eller endre SFO-plass

 • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

 

 Brukerveiledning for foresatte i Visma Flyt Skole

Logg inn i webversjonen via lenken under:

 

Visma Flyt Steinerskolen Nesodden

HAR DU PROBLEMER MED TILGANG?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

HVA GJØR JEG I VISMA FLYT SKOLE?

 • Hvordan gir jeg beskjed til skolen når barnet er sykt?       I foresattappen Min Skole registrerer du fravær på barnet ditt. Dette bør du gjøre så tidlig som mulig den aktuelle dagen.

 • Hvordan søker jeg om fri/permisjon for barnet mitt?     Du finner søknadsskjema ved å logge inn på Visma Flyt Skole  Se også retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisningen. Her ser du hvordan du søker.

 • Jeg får ikke logget inn via mobiltelefonen min, hva gjør jeg feil? Innloggingen til fullversjonen av Visma Flyt Skole er i utgangspunktet tilpasset ansattes innlogging på mobiltelefon eller nettbrett. Dersom du får opp mobilsiden med overskrift "Visma Flyt Skole - Ansatt" må du klikke på "Fullversjonen av Visma Flyt Skole" for å logge på som foresatt. Foresatte logger på med ID-porten (MinID/BankID eller tilsvarende).
  I foresatt-appen Min Skole logger du på med ID-porten første gang, og lager en pin-kode som brukes i fortsettelsen. I rullemenyen, leter du opp Steinerskolen Nesodden og velger denne.

 • Jeg får ikke gitt eller endret samtykke, hvordan gjør jeg dette? Før du kan gi samtykke, må du først registrere generelt samtykke. Det gjør du ved å klikke på "Generelt samtykke" på forsiden av foreldresiden til Visma Flyt Skole, i webversjonen. Deretter kan du gå inn på det enkelte barnet og redigere samtykker (klikk på lenken "Rediger" til høyre for hvert samtykke). Du kan ikke gi samtykker i foresatt-appen.

 • SFO: hvordan søker jeg om ferie-SFO? Vi legger ikke ut påmeldings- eller søknadsskjema for ferie-SFO på nettsidene. Påmeldingsskjema til ferie-SFO blir i stedet sendt ut elektronisk via foresatt-appen Min Skole til alle foresatte som har barn på SFO, og som har lastet ned og tatt i bruk appen.

visma-min-skole-app.png
bottom of page