top of page
1. klasse bygg.jpg
1. KLASSE

Frem til skolealder er steinerpedagogikken rettet mot det gjørende, det vil si at barnet da skal møte og bli kjent med verdens fenomener gjennom egen aktivitet. Kroppslige-sjelelige erfaringer barnet gjør gjennom sansning, bevegelse, lek, kunstutfoldelse, og en rekke andre aktiviteter danner forutsetningen for det som senere i skolealderen blir til mentale evner, til billeddannelse og hukommelse.

Steinerskolen har fått statlig godkjenning for et noe annerledes første skoleår. Dette året deler vi ikke dagen inn i hovedfag og fagtimer. Klasserommet består av et stort spise- og arbeidsbord i tillegg til flere soner som gir plass til ringlek og andre leke-aktiviteter. Vi har et kjøkken hvor det lages sunn mat, hvor det kuttes grønnsaker og stekes rundstykker. Elevene har en strukturert skoledag, men legger inn større intervaller med lek. Leken er en alvorlig sak og har i seg oppdragende elementer, både i samspillet med medelever og i differensierte grov- og finmotoriske utfordringer.

Sansene stimuleres gjennom musikk, rim, regler, eventyr, bevegelse, balansering, frodig lek og fantasiutfoldelse. På den ukentlige turdagen oppdager elevene naturen på stadig nye måter, ikke minst gjennom dens ytringer i forskjellige årstider. Gjennom vandringer og leg i skog og mark får de styrket sin utholdenhet. Det sosiale livet styrkes også, ikke minst rundt bålet hvor vi hører historier mens ostesmørbrødet eller pølsa stekes på bålet.

6-åringene stimuleres i den grunnleggende dannelse av hele sanseapparatet, motorisk aktivitet, lek, menneskelig tilknytning og andre primære erfaringsformer. Dette legger, som sagt, grunnlaget for elevens mentale utvikling, som blir mer vektlagt når eleven kommer til 2.klasse.

Når barnet blir 6 år kan man oppleve en brytningsfase. De er verdensmestre og suverene den ene timen, sårbare og lei seg den neste. Det er viktig at elevene møtes av gode og trygge voksne som fremstår forbilledlig og rettskaffent. Elevene søker læreren som skal være der for dem og vise dem vei inn i alt det de skal lære for å bli voksne: De har gjerne et ønske om å bli som mor eller far, som læreren, en onkel eller andre de har rundt seg som de ser opp til.

De søker en kjærlighetsfull autoritet.

1.klasse holder til i det rosa huset litt oppi bakken bak skolen, mot skogen og Sletta. Det er trygt å være litt for oss selv, med gjerde rundt lekeområdet vårt.

Porten til 1klasse.jpg
bottom of page