top of page
SKOLEHELSETJENESTE

KONTAKTINFORMASJON

 

Skole:  Steinerskolen på Nesodden

Helsesykepleier: Anne Mina Berge

Telefon: 92836610
E-post: anne.berge@nesodden.kommune.no
Nett: https://www.nesodden.kommune.no/barn-unge/barn-unge-og-familie/skolehelsetjenesten/

 

Skolefysioterapeut er tilstede ved behov. Ergoterapeut er også tilknyttet tjenesten.

 

Skolehelsetjenesten

 

  • er en fortsettelse av det helsetilbudet elevene fikk ved helsestasjon

  • formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade

  • er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester

 

 

Hva gjør vi?

Helsesykepleier kan veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, skoletrivsel, samliv/hjemmeforhold eller andre utfordringer. Vi kan tilby inntil 5-7 individuelle samtaler. Videre kan helsesykepleier bidra med undervisning i klassen og annet informasjonsarbeid knyttet til kropp og helse.

 

«Skolehelsetjenesten er ett lavterskeltilbud, og foresatte er en svært viktig samarbeidspartner.»

Helsesykepleier tilbyr også:

 

Foreldreveiledning

Kan formidle eventuelt behov for familierådgivning/-terapi

Undervisning og veiledning i grupper etter forespørsel

Deltar også i ansvarsgrupper for barn med utvidede behov

 

Årshjul for skolehelsetjeneste barneskolen

1. trinn

Presentasjon av helsesykepleier på foreldremøte og helsestund i klassen.

Skolestartundersøkelse.

2. trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3. trinn

Tilbud om individuell trivselssamtale samt høyde-/vektmåling.

4. trinn

Deltakelse ved undervisning av KISIF (Krise- og incestsenteret I Follo).

5. trinn

Grupper for jenter med tema pubertet.

6. trinn

Grupper for gutter med tema pubertet.

Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

Deltakelse ved undervisning av KISIF (Krise- og incestsenteret I Follo)

7. trinn

Tilbud om vaksine mot humant papilloma virus (HPV).

Årshjul for skolehelsetjeneste ungdomsskolen

8. trinn

Individuell helsesamtale. Mulighet for høyde- /vektmåling. Helse- og trivselundervisning sammen med skolefysioterapeut.

9. trinn

Undervisning i seksuell helse, identitet og grenser.

10. trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Undervisning etter skolens ønske (prevensjon, SOI).

 

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjonen kan ungdommene snakke med oss om det man er opptatt av i livet, små og store utfordringer rundt kropp, seksualitet og helse. Man kan teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, ta graviditetstest, få prevensjonsveiledning og få tilbud om alle typer prevensjon, få veiledning ved ikke planlagt graviditet.

Berger Helsestasjon (Nesodden VGS) Mandager fra kl. 09:30-16:45 (Lege, helsesykepleier og fysioterapeut)

Nesoddtangen Helsestasjon (Tangenten) Onsdager fra kl.15:30-18:00 (Helsesykepleier og jordmor)

SAMARBEIDSPARTNERE

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene og lærerne. Vi samarbeider også med fastlegene, PPT-tjenesten, barnevernet, PHBU, Los, familiehjelpen, BUP og andre aktuelle instanser.  

Det er viktig at både elever og foreldre vet at helsesykepleier har taushetsplikt. Vi jobber ut ifra informert samtykke fra foresatte når flere instanser jobber sammen rundt barnet.

Nesodden kommune logo.gif
bottom of page