top of page
News & Events: Section Title
News & Events: Blog2 Custom Feed
SFO-base 3.jpg
SFO

SFO er et frivilling tilsyns- og aktivitetstilbud for elever fra 1. - 4. klasse. Vi har to ulike baser på skolen, en for 1. klasse, og en for 2. - 4. klasse.

1. klassebasen

1. klasse holder til i Eikelia og Hasselkroken, de samme lokalene som de benytter i skoletiden. SFO begynner kl 13.00 ved skoledagens slutt, og vi spiser et hyggelig felles måltid kl 13.30.

I 1. klasse legger vi vekt på frileken, men tilbyr også voksenstyrte aktiviteter for barn som har behov for det.

Telefonnummer til 1. klassebasen er 46795612

Hovedbasen 2. - 4. klasse

Høsten 2021 åpnet vi en SFO-base i nye lokaler for barna i 2. - 4. klasse. Lokalene er store, lyse og luftige, og legger til rette for varierte aktiviteter.

Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg på egne premisser, og knytte vennskap på tvers av alder og klasser.

Uteområdet vårt er variert, og den flotte skogen innbyr til lek og utfoldelse året rundt. Innendørs er det rom for hvile, tegning, lesing, brettspill, ulike håndarbeidsaktiviteter samt voksenstyrte aktiviteter. For disse trinnene holdes det også ulike kurs i regi av SFO eller andre lokale aktører.

Telefonnummer til hovedbasen (2. - 4. klasse) er 40441698

Mål og verdier

SFO på Steinerskolen skal:

  • ha et godt psykososialt miljø

  • se hvert enkelt barn og legge til rette for utvikling, mestring og vennskap

  • la barna øve på selvstendighet og ansvarlighet

  • ha forutsigbare og trygge voksne

  • ha ansatte som skaper trivsel for barna, hverandre og foresatte

  • ha et tett samarbeid med lærere og foresatte

SFO tilbyr: 

Hel plass 

Fra skoleslutt til kl. 16.45. 

Pris: kr 2750,- per mnd. + kr 320,- i matpenger per mnd. 

​ 

Halv plass 

Fra skoleslutt til kl. 15.15. 

Pris: kr 2050,- per mnd. + kr 320,- i matpenger per mnd. 

​ 

Morgen-SFO 

Fra 08.00 - 08.30 

Pris: kr 400,- per mnd. 

Tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte barn. 

​ 

Prisene justeres årlig. 

​ 

Barnet beholder SFO-plassen sin til det går ut av 4. klasse eller plassen sies opp. Se påmeldingsskjema for mer informasjon. 

  

Reduksjon: 

For 1. og 2. klasse tilbyr vi gratis SFO 12 timer i uken. Det tilbys også redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Se lenke under: 

SFO-base2.jpg
News & Events: Section Title
News & Events: Events List
bottom of page