top of page
bilde.png

SFO

SFO på Steinerskolen

SFO er et frivilling tilsyns- og aktivitetstilbud for elever fra 1. - 4. klasse. Vi har to ulike baser på skolen, en for 1. klasse, og en for 2. - 4. klasse.

1. klassebasen

1. klasse holder til i Eikelia og Hasselkroken, de samme lokalene som barna benytter i skoletiden. SFO begynner kl 13.00 ved skoledagens slutt, og vi spiser et hyggelig felles måltid kl 13.30.

I 1. klasse legger vi vekt på frileken, men tilbyr også voksenstyrte aktiviteter for barn som har behov for det.

Telefonnummeret til 1. klassebasen er 46795612

Hovedbasen 2. - 4. klasse

Høsten 2021 åpnet vi en SFO-base i nye lokaler for barna i 2. - 4. klasse. Lokalene er store, lyse og luftige, og legger til rette for varierte aktiviteter.

Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg på egne premisser, og knytte vennskap på tvers av alder og klasser.

Uteområdet vårt er variert, og den flotte skogen innbyr til lek og utfoldelse året rundt. Innendørs er det rom for hvile, tegning, lesing, brettspill, ulike håndarbeidsaktiviteter samt voksenstyrte aktiviteter. For disse trinnene holdes det også ulike kurs i regi av SFO eller andre lokale aktører.

Telefonnummer til hovedbasen (2. - 4. klasse) er 40441698

Tilbudet: 

Hel plass

Fra skoleslutt til kl. 16.45. 

Pris: kr 2850,- per mnd. + kr 350,- i matpenger per mnd. 

​ 

Halv plass 

Fra skoleslutt til kl. 15.15. 

Pris: kr 2100,- per mnd. + kr 350,- i matpenger per mnd. 

For 1. - 3. klasse er SFO gratis skoleåret 2024/25.

​ 

Morgen-SFO 

Fra 08.00 - 08.30 

Pris: kr 420,- per mnd. 

Tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte barn. 

​ 

Prisene justeres i mars hvert år. 

​ 

Barnet beholder SFO-plassen sin til det går ut av 4. klasse eller plassen sies opp. Se påmeldingsskjemaet for mer informasjon. 

  

Reduksjon: 

For skoleåret 2024/25 tilbyr vi for  1. - 3. klasse gratis SFO 12 timer i uken. Dette tilbudet er statsstøttet.  Det tilbys også redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. For mer informasjon om dette, ta kontakt med SFO-leder Joselo Smit

bottom of page