top of page
MIN SKOLE - FORESATT-APP

Steinerskolen på Nesodden bruker Visma Flyt Skole sin foresatt-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Meldingsfunksjonen erstatter SMS og epost til lærerne.

Min skole - foresatt-app har disse hovedfunksjonene:

 • Sende og motta meldinger mellom foresatte og skole

 • Foresatte kan registrere fravær på egne barn

 • Foresatte kan få varsler fra skolen om fravær/anmerkninger

 • Tilgang til digitale skjemaer via lenke i app-melding

 • Foresatte til barn på SFO kan se tidspunkt for når barnet er sjekket inn/ut på SFO

 • Foresatte til barn på SFO kan registrere merknader/avtaler/beskjeder (både for enkeltdager og repeterende merknader) for egne barn

 

NB - vi minner om at foresatte ikke må sende sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) verken i appen eller i sms-meldinger til skolen.

Appen bør fortrinnsvis brukes til kortere beskjeder. Kontakt skolen på telefon, eller avtal et møte, dersom det er behov for å gi informasjon som ikke egner seg i appen.

 

Forutsetninger for å bruke appen

 • Du må laste ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heter Min skole - foresatt.

 • Den første gangen du logger inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette en personlig pin-kode. Velg så Steinerskolen Nesodden i rullemenyen.

      

 Last ned Min skole - foresatt-appen

 

Foresatte som ikke har smarttelefon

Foresatte som ikke har smarttelefon og dermed ikke kan ta i bruk appen, kan logge inn på webversjonen av Visma Flyt Skole, og sende meldinger til skolen derfra.

Slik bruker du appen

 • Når du har logget inn i appen, velger du hvilket barn det gjelder (dersom du har flere barn ved skolen).

 • Deretter velger du om du skal lese eller sende melding, eller om du vil melde et fravær.

 • Dersom du vil sende melding til skolen, får du mulighet til å velge en eller flere mottakere fra en liste i appen, der du også ser hvilken rolle de har i forhold til barnet ditt. Hvem du kan sende melding til, vil være avhengig av oppsettet som er gjort på skolen. Det kan for eksempel være disse:

  • Kontaktlærer

  • Klassegruppeansvarlige

  • Faglærer

  • SFO-leder (barnetrinn)

  • SFO-gruppeansvarlige (barnetrinn)

 • Når du melder fravær, blir dette registrert rett inn i det skoleadministrative systemet, og blir synlig for både SFO-ansatte og elevens lærere.

 • Benytt fraværsfunksjonen - og ikke meldingsfunksjonen - til å melde fravær. Du kan melde fravær fram til skoledagens slutt for det aktuelle trinnet.

 • SFO-foresatte: Bruk funksjonen for å legge inn merknader for enkeltdager eller repeterende merknader i stedet for å sende melding! Se skjermbilder nedenfor!

 • SFO-foresatte: Se tidspunktet barnet ditt er sjekket inn/ut på SFO. Ser skjermbilde nedenfor!

 

Funksjonalitet for foresatte til barn på SFO

SFO-modulen er ikke tatt i bruk enda. Informasjon om oppstart for SFO kommer fra SFO-leder når dette er klart.

Foresatte som har barn på SFO, har fått et ikon for dette nederst til høyre i appen. Ved å klikke på dette, kommer en inn på opplysningene som gjelder SFO for barnet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du velge å legge til ny merknad på enkeltdag (Legg til ny), eller legge inn merknad som skal gjelde samme ukedag for en lengre periode (Rediger repeterende). 

I eksemplet nedenfor vil merknaden gjelde for hver onsdag fram til jul:

 

 

 

 

 

 

Dersom du i hovedbildet for SFO klikker på Tilstedeværelse, vil du kunne se tidspunktene barnet er sjekket inn/ut på SFO:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som foresatt kan du endre på dine egne varslingsinnstillinger, innenfor de mulighetene som den enkelte skole har lagt til rette for. Da må du logge inn i webversjonen av Visma Flyt Skole, og deretter velge Varslingsinnstillinger på forsiden.

Alle meldinger som blir sendt mellom foresatte og skolen i appen, vil bli lagt på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole, og arkiveres som digital meldingsbok ved slutten av skoleåret.

Se også Visma sin egen informasjonsside for foresatte.

sfo-vfs.png
repeterende-sfo-vfs.png
inn-ut-sjekk-sfo-vfs.png
bottom of page