top of page
About: Section Title
About: Team Members
About: Headliner
IMG_2612.JPEG
SKOLENS HISTORIE

BEGYNNELSEN
Allerede i sekstiårene var det snakk om å starte en steinerskole her på Nesodden. Da det på 70-tallet startet en «utvandring» fra Oslo til halvøya vår og folketallet økte kraftig, dukket tankene om å grunnlegge en steinerskole på Nesodden opp igjen. Begynnelsen var barnehagen i en villa i Tangen Terrasse og året var 1981.

HUS OG TOMT
Det ble laget et emblem i et brev til foreldrene, det var en solsikke, dermed ble Solsikken barnehage gitt et navn. Tidligere på året ble foreldreforeningen dannet og 2. februar 1982 ble Stiftelsen Rudolf steinerbarnehage og -skole på Nesodden konstituert. Så viste det seg at et større hus på Oksval ble lagt ut for salg, det var huset i Eysteins vei 4B, tidligere butikk, bakeri, pølsemakeri, bruktbutikk og nå privatbolig med atelier. Huset var digert, som en stor kloss i tre etasjer med full kjeller og to piper. Men det egnet seg, beliggenheten var ideell. Huset ble kjøpt, og den 19. august, 1982 kunne to barnegrupper få sitt tilholdssted der.

 

SKOLESTART
Da det var klart at en gruppe unge lærere ville starte opp på Nesodden, kunne man gå ut i offentligheten og kunngjøre skolestart høsten 1983 i lokalpressen, man kunne søke offentlig godkjenning. I det kommende halvåret kom alt det formelle på plass slik at skolestart kunne settes til 17. August, 1983. Første skoledag var fylt både av glede og vemod, det vet alle foreldre som var der dengang, men for Nesodden var det først og fremst en festens dag, med nykledde og glade barn, smilende voksne og spente lærere. Skolen var også et nytt innslag i bygda vår, så Amtstidende var jo selvsagt på plass og skolens første klasse ble behørig fotografert. Allerede 28. august ble skolen innviet.

EGEN STEINERSKOLEBYGNING
Men ønsket om en egen steinerskolebygning var sterk, og elevtallet steg raskt. I desember 1983 gikk et enstemmig kommunestyre inn for å tildele skolen en 13 mål stor tomt på Skoklefall. Arkitekt Øystein Thomassen tegnet bygget. Bygging av skolen ble foreslått i to trinn. Første byggetrinn sto ferdig i oktober, 1987, da flyttet skolens åttifem elever, dvs. fem klasser inn i det lange bygget med svalgangen og eurytmisalen. Der var det fire klasserom oppe og fire rom nede. Byggetrinn 2, Salsbygget, ble tatt i bruk i 1991. Så, i 1995 flyttet to nye 2. klasser inn i den nye Paviliongen, som ble satt opp etter initiativ fra nye foreldre, og som selv bygget den. Senere kom Eikestienbygget, som var planlagt å brukes som barnehage noen år og så som klasserom. Det er nå både barnehage og Fritidshjem. Den gule Furustua og håndverks- og bibliotekspaviliongene ble bygget og sto klare mot jul i 2003. Hagebrukshuset, som er tegnet av arkitektkontoret Gaia, ble påbegynt i 2002, men skolens økonomiske situasjon i 2003 gjorde at hagebruksfaget og -huset ble lagt på is. Huset ble ferdigstilt og tatt i pedagogisk bruk i august 2009. Hagebruksfaget er også inne på skolens timeplan igjen.

VEIEN VIDERE

Det er utarbeidet et mulighetsstudie som ser på hvordan skolen etterhvert kan bygges ut og utvides til en to-paralellskole. Det videre arbeidet ivaretas av styret.

IMG_2616.JPEG
About: Headliner
About: Photo Gallery
bottom of page