top of page
IMG_2624.JPEG
Å VÆRE STEINERSKOLE-FORELDER

Å VELGE STEINERSKOLEN FOR SITT BARN

Foreldrene ved vår skole har tatt et aktivt valg om å melde sitt eller sine barn inn på Steinerskolen, i stedet for den offentlige nærskolen.

Årsakene til dette valget er like mangfoldige som vi har barn på skolen, og vi forsøker å komme alle foreldre i møte med sine forventninger for sine barn.

Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Foreldreforbundet tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Forbundets mål er å bygge broer mellom skole og hjem. Vi fremmer foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår. Medlemskap koster kr 360,- pr familie pr år. Se www.foreldrene.no for tips og mer informasjon.

​​

I nedtrekksmenyen "For Foreldre", finner du informasjon vi håper er relevant for dere. Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har behov for det. Sammen skaper vi den gode barndommen og den livslange læringen for våre barn.

Nye farger.jpg
bottom of page