IMG_2624.JPEG
Å VÆRE STEINERSKOLE-FORELDER

Å VELGE STEINERSKOLEN FOR SITT BARN

Foreldrene ved vår skole har tatt et aktivt valg om å melde sitt eller sine barn inn på Steinerskolen, i stedet for den offentlige nærskolen.

Årsakene til dette valget er like mangfoldige som vi har barn på skolen, og vi forsøker å komme alle foreldre i møte med sine forventninger for sine barn.

Som forelder ved Steinerskolen på Nesodden blir du meldt inn i Steinerskolenes Foreldreforbund. Følg lenken under, for å lese mer om forbundet.

I nedtrekksmenyen "For Foreldre", finner du informasjon vi håper er relevant for dere. Ta gjerne kontakt med skolen hvis dere har behov for det. Sammen skaper vi den gode barndommen og den livslange læringen for våre barn.

IMG_2614.JPEG