top of page
Blomster1.jpg
4. KLASSE

I 4. klasse hører elevene historier fra liv og arbeid i førindustriell tid; elevene blir kjent med jordbrukeren, smeden, fiskeren, tømmerfløteren og gjeteren. Vi drar på spennende turer, for å oppleve menneskenes liv og levnet, til Norsk folkemuseum, til Skogsmuseet på Elverum og til gruvene i Kongsberg. Elevene hører også om skapelsen og historier fra Det gamle testamente. Historiene skildres og bearbeides i fargerike bilder og tekster. På denne måten blir elevene kjent med grunnleggende identitetsskapende motiver fra menneskehetens historie og fra naturen.

Fra 4. klasse, blir skriving og lesing integrert og øvd i alle fag.

I matematikk øves de fire regningsarter.

I år er 4.klasse i underetasjen i urbygget, med inngang fra baksiden. Vi har to fjerdeklasser. 4A med klasselærer Åsa Michal, og 4B med klasselærer Anders Hafnor. 

Blomster11.jpg
bottom of page