top of page
IMG_2629.JPEG

FAU

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG

Foreldrerådets arbeidsutvalg som FAU står for er det organet som samler foreldrenes stemme. Alle som er foreldre og foresatte ved skolen er foreldrerådet. Foreldrerådets Arbeidsutvalg er de foreldrene som blir valgt til å representere hver enkelt klasse på FAU-møtene.

 

Vårt hovedmandat er å være bindeleddet mellom foreldregruppen og skolen, sammen skal vi skape en skole som er trygg og god for alle.

 

Hvordan gjør vi dette i praksis?

 

Vi organiserer aktiviteter, felles møtepunkter som styrker relasjonene våre — både til hverandre og til skolen. Vi tilrettelegger for at barna etter hver endte ferie blir møtt av hyggelige trafikkvakter på vei til skolen og når de blir eldre ser en trygg voksen i gul vest som går natteravn fordi de bryr seg om hvordan ungdommene har det på fritiden. Vi engasjerer oss og vi jobber for fellesskap. 

 

Gjennom hele skoleåret møtes vi siste torsdag i måneden (utenom de torsdagene som kolliderer med ferier o.l., da møtes vi før) — ca. 9 møter til sammen.

I disse møtene bruker vi tid på å organisere prosjektene vi i FAU holder i, og vi jobber med ambulerende saker som kommer inn til oss og får diskutert hvordan vi best går videre med disse. 

 

For at alle klassene og foreldrene skal bli representert likeverdig er det kjempeviktig at alle har en representant og at man deltar på møtene. Det er vi som foreldre som bestemmer hva som er viktig å prioritere i vårt FAU på vår skole. 

 

Rudolfs Diner arrangeres de samme dagene som FAU-møtene, så legg gjerne middagen dit! Her har vi en unik mulighet til å bli kjent med foreldre på tvers av klassene. Vi i FAU-styret er som regel på plass, så det er bare å ta kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe til med. Ellers er vi tilgjengelig på mail (faumailen@gmail.com) og via din klasses representant.

FAUs styre Leder: Kristin Bugge Heilo Nestleder: Svenn Olsen Sekretær: Kristin Wiese

bottom of page