Utrinn3.jpg

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å rive seg løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelse for å finstille selvhevdelsens uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten står i forhold til viktigheten. Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.

Sentralt i 9.klasse står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange plan revolusjonerte verden og menneskenes liv. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

 Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

Klasselærer i årets 9. klasse er Jon Bilberg. Det er 20 elever i klassen.

I tillegg underviser disse faglærerne: Ingrid Ugelvik, Mari Midthun, Jana Kruse, Tollef Graff-Hugo, Marita Ellingsen, Marte Agnell Engebretsen, Kyrre Sommerstad, Gry Storsve Hundsnes, Trude Højfeldt, Annette Øverland, Maria Meling, Knut Melbye, Anne Marit Jensen,

LEKSER

Hovedfag:

Norsk: 


 

Engelsk:

Tysk: 

Matte: 

Forbredelse til 10. klasse

Vi skal starte med likninger med to ukjente. 

Om du ønsker å komme ekstra forberedt til dette kan du se disse videoene:

 

Innsetningsmetoden 

Addisjonsmetoden

Her er også et oppgaveark du kan gjøre

Lenker:

Øvrig info:

Utrinn4.jpg
9. KLASSE