top of page
Utrinn3.jpg

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å rive seg løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelse for å finstille selvhevdelsens uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten står i forhold til viktigheten. Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.

Sentralt i 9.klasse står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange plan revolusjonerte verden og menneskenes liv. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

 Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

Klasselærere i årets 9A og 9B er Marita Iglekjøn og Marte Agnell Engebretsen. Det er 27 og 24 elever i klassene.

I tillegg underviser disse faglærerne: 

LEKSER

 

9a

Øvrig info:

Prøve i nynorsk 6. juni. Substantiv, genitiv og adjektiv.

Hovedfag: Norsk, lærer Marte

Lekse til onsdag 31.05:

Før inn konfirmasjonsdiktet og diktet med ny linjedeling
Kladd ferdig Ord med ny betydning-diktet. 
 

 Husk å skrive tydelig!

Dikt i diktmappen:

1. Hei, jeg er et dikt! 

2. Lappedikt

3. Dikt med kontraster og gjentagelser

4. Konfirmasjonsdikt med rim og rytme

5. Dikt dere har skrevet på nytt med ny linjeinndeling

6. Ord med ny betydning

I begrepskompendiet:

1. Dine tanker om hva et dikt er

2. Hva er en strofe

3. Hva er gjentagelse i dikt

4. Kontrast i dikt

Matte:

Norsk: Les minimum 15 min kvar dag!

Lekse til torsdag 1. juni

Fullfør øve-prøven (utdelt ark)

Alle oppgåver fram til s. 24 i NYNORSK på 123 skel vere ferdige

Marita samler inn alle bøker på torsdag for leksesjekk.

Oppgaver og forklaring til språklige virkemidler Norsksidene

Deling av tekstdokument: marita.igelkjon@steinerskolen.no

Link til ordbok: ordbokene.no

Engelsk: 
 

Tysk: 

Musikk: Arbeid i musikkgrupper.

Prosjektgruppen:

  • Få en oversikt over hva man skal skrive om og ha med i oppgaven 

  • Fordel arbeidsoppgavene nøye fra start 

  • Bruk timene fornuftig 
     

Gitargruppen:

En solskinnsdag video

En solskinnsdag tekst og akkorder

Tips til låtskriving her

Låter:

Stockholmsvy

Always look on the bright side of life, tekst og musikk

Always look, piano

 

Kroppsøving:

 

Ressurser:

Læringsvideo om kommaregler.

Hvordan bruke anførselstegn (norsksidene)

Video: Hvordan skrive replikker

Læringsvideo om kjønn på substantiv her

9b

Ukesoppgave 1 om klær.

Landbrukspraksis

Her er den skriftlige oppgaven knyttet til landbrukspraksis: Oppgavetekst

Hovedfag: Religion, lærer Marita Igelkjøn (marita.igelkjon@steinerskolen.no)

Lekse til onsdag 31. mai

Se videoene om Platon og skriv en tekst om hva hulelignelsen er.

Video om Platon

Video om hulelignelsen

Gjør ferdig portrett av Platon, finn 3 sitater til snakkeboblene

Lekse til torsdag 1. juni:

Se video om Aristoteles

Fullfør tekster og tegninger i silkeboken.

Hvis du ikke har vært på skolen, så skriver du tekst ut fra informasjonen du finner i disse videoene:

Video om Sokrates her

Innhold i silkeboken:

1. Vers av Sokrates

2. Innhold

3.Tekst om Sokrates.

3. Portrett / tegning av Sokrates med sitater i snakkebobler

4. Tekst om Platon

5. Portrett av Platon med sitater i snakkebobler

6. Tegning "Akademiet i Athen", Platon og Aristoteles

7. Tekst om Aristoteles


Les s.35 og 36 i heftet Hvem vet

​​

Norsk i uke 23:

Les tom s. 34 i "På flukt"

Tirsdag 6. mai: Prøve i nynorsk. Substantiv.

Sjå læringsvideo om substantiv her

Lenke til ordbok

Grammatikkprøve onsdag 31.5
Adverb og setningsanalyse

marte.engebretsen@steinerskolen.no

Engelsk:

 

Tysk: 

Matte: 

Samfunnsfag:

Musikk: 

Gitargruppe 1: Øv på grepene D, A7 og G

Our last summer akkorder, gitar

Our last summer bass


 

Utrinn4.jpg
9. KLASSE
bottom of page