Utrinn3.jpg

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å rive seg løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelse for å finstille selvhevdelsens uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten står i forhold til viktigheten. Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.

Sentralt i 9.klasse står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange plan revolusjonerte verden og menneskenes liv. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

 Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

Klasselærere i årets 9A og 9B er Marita Iglekjøn og Marte Agnell Engebretsen. Det er 27 og 24 elever i klassene.

I tillegg underviser disse faglærerne: 

LEKSER

 

 

9a

Øvrig info: St. Mikaelsfeiring på fredag!

Hovedfag: Norsk  - lærer Alf Bjerke. Tlf: 95743011

Gjør alltid ferdig tekster fra arbeidsstunden hjemme.

Norsk: Les i høstferien! Alle skal ha lest frem til side 32 "Smadra" før torsdag 13. okt

Lekse til tirsdag 11. okt:
Lag overskrift og innledning til debattartikkelen.
Se norsksidene og link til
hvordan skrive Debattartikkel.
Der finner
du gode tips til skrivingen og ting vi har gjennomgått på skolen.

Se også dokumentet argument


 

Engelsk:

Tysk: 

 

Uke 38

Mandag 19.9.22

Øv på å lese vers 1 og 2 til «Herr von Ribbeck» høyt. Prøv å lære det utenat. Øv på glosene til diktet.

Fredag 23.9.22

Øv på bøyning av sterke verb i presens og preteritum. Bøy følgende verb i preteritum, øv på stamformene:

Presens -            preteritum        presens perfektum

zu stehen            stand                 hat gestanden         å stå

zu kommen       kam                    ist gekommen          å komme

zu schallen         scholl                  hat geschallt             å ljome

 

Uke 39

Mandag 25.9.22

Øv på å lese versene 3 og 4 til diktet. Øv 1 og 2 utenat. Se på wdrmaus.de.

Matte:

Neste ukelekse kommer uken etter høstferien

Musikk:

Her er linker til bandet:

Mom is home

Smooth criminal gitar

Van Halen Jump

Øvingsvideo House of the rising sun

Note: House of the rising sun piano

Under pressure Øvingsvideo

Under pressure Gitarleksjon.

9b

Hovedfag:  Diktperiode 

Lekse i hovedfag til torsdag 29.9.
1. Skriv ferdig diktet med overført betydning. Diktet skal være på 6 verselinjer hvor du bruker 1 til 2 overførte betydninger.

2. Før inn høstdiktet på arket du fikk utlevert. Tenk på hvor du plasserer diktet på arket. Diktet skal ha overskrift 

"Høstdikt". Legg diktet inn i mappen din. 

 

 

Norsk:

Lekse til onsdag 12.10
Skriv ferdig teksten til leddsetningsoppgaven!

Engelsk: Lekse til mandag 26.september
Les Tekst C : The early illustrated history of the USA page 28-34.

Translate the song: The Empire State of Mind into Norwegian in your own way.

Lekse til onsdag 28.September:Exercise 10,11,12 ,14 page 7,8, 9 in your grammar book

Tilpasninger: De som har tilgang til lydbok kan høre på Text C.

Tysk:

Uke 38/ 9B

Torsdag 22.9.22

Øv på vers 1 og 2 til «Herr von Ribbeck» utenat. Øv på glosene til versene.

 

Fredag 23.9.22

Øv på bøyning av sterke verb i presens og preteritum. Bøy følgende verb i preteritum, øv på stamformene:

Presens -            preteritum        presens perfektum

zu stehen            stand                 hat gestanden         å stå

zu kommen       kam                    ist gekommen          å komme

zu schallen         scholl                  hat geschallt            å ljome

Matte:

Vi presenterer prosjekter vi har jobbet med i Scratch denne uken. Ny ukelekser kommer etter høstferien.    

Samfunnsfag:

Lekse til 14. oktober

Uma og Elia skal presentere ukens nyheter. 

Øvrig info: 

Utrinn4.jpg
9. KLASSE