top of page
Utrinn3.jpg

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å rive seg løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelse for å finstille selvhevdelsens uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten står i forhold til viktigheten. Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.

Sentralt i 9.klasse står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange plan revolusjonerte verden og menneskenes liv. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

 Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

LEKSER

Si din mening om  klassevise volleyballdager? HER

Hovedfag:
Norsk. Varighet: 2 uker.
Onsdag 10.april reiser klassen til Nasjonalmuseet i hovedfag. De er tilbake til klokken 12.00 og fortsetter skoledagen som normalt.

Norsk
Lekse til onsdag 20 mars:

Skriv tekst på nynorsk.
(Prøv ut hva du tenker at nynorsk er-ikke bekymre deg for regler)
Tema: Barndomsminne  
Minimum en tettskreven side, alternativt 200 ord på PC.
Husk å kladde først, deretter føre inn.
Vurderingskriterier: 
Innføring, innhold, sammenheng/flyt


 

 

Matte Innføringslekse til fredag 19. april:  Løs oppgavene nederst på siden.

PS: Du må tegne en liten figur til alle oppgavene!

Vi kommer til å bruke litt tid på disse oppgavene på skolen også :-)

Engelsk: 
Vi har startet på en muntlig presentasjon. Oppgaven er åpen og dere velger tema selv. Presentasjonen må være på rundt 3 minutter og dere skal bruke powerpoint til å hjelpe dere. Dersom det er for ubehagelig kan du holde presentasjonen for en mindre gruppe eller bare for meg.
Til mandag 15.april: all research skal være ferdig. I dag skal vi gå gjennom hvordan man lager powerpoint.
Presentasjonene holdes 29. og 30.april.
 

Tysk: 

  UKE 15 

 

DIGITAL ORDBOK

 

Lag din egen ordbok digitalt, bruk ord fra leksene og timer.

Start med 100 ord eller mer, oppført alfabetisk og gruppert i deler av begynnelsesbokstaven.

Gi plass til nye ord.

Skriv ut dette første utkastet som skal bestå av 5 eller flere sider. Innen utgangen av april skal denne ordboken utvides til 200 ord eller mer.

Skriv inn nye ord i løpet av timene og integrer dem digitalt i ordboken din i slutten av april.

 

BY-PRESENTASJONER

Send inn det første utkastet til presentasjonen din, skrevet på tysk. Dette bør ikke være mindre enn 500 ord.

Send dokumentet til:

preston.barker@steinerskolen.no

 

RINGPERMPER

Hvis din er ufullstendig, vennligst send inn så snart som mulig.

 

Musikk:

 

Lag lister over sanger du kunne tenke deg å ha med i skuespillet.
 

Kroppsøving:

Oppgave: treningsperiode 4 uker. se siste slide i power point. levering 21 mars.

Treningsperiode:

Klassens time:


Trivselsundersøkelse finner du HER
 

Ressurser:

IMG_20240414_190503.jpg
Utrinn4.jpg
9. KLASSE
bottom of page