top of page
Utrinn3.jpg

For de fleste er femtenårsalderen pubertetens tyngdepunkt. Det er både godt og vondt å rive seg løs fra det kjente, det vante og det trygge. Og det krever øvelse for å finstille selvhevdelsens uttrykk så volumet står i forhold til intensiteten, eller intensiteten står i forhold til viktigheten. Det er ikke alltid forståelig sammenheng mellom det en ungdom tenker eller føler, og det som kommer ut i handling. Det er en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden.

Sentralt i 9.klasse står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange plan revolusjonerte verden og menneskenes liv. Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

 Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

Klasselærere i årets 9A og 9B er Marita Iglekjøn og Marte Agnell Engebretsen. Det er 27 og 24 elever i klassene.

I tillegg underviser disse faglærerne: 

LEKSER

 

 

9a

Øvrig info: Husk å levere svar på spørsmålene til arbeidsuka:  Oppgaver til arbeidsuka

Tema på Karnevalet er FUGLER. Alle må øve på å synge Three little birds av Bob Marley, klikk her

Band og vokalister øver på Blackbird av The Beatles.

Hovedfag: Historie. Fullfør oppgaver fra timene.

Norsk: Les minimum 15 min hver dag. Lekse til fredag 3. februar: Les frem til s. 242 i Rekrutten.

Lekse til torsdag 2. februar: Kven var Ivar Aasen og Knud Knudsen? Skriv ein faktatekst på ca 200 ord om ein av desse personane. 

Ressurs: video om Ivar Aasen og Knud Knudsen

Spill og syng "The Ivar Aasen party song" , der finner du mye informasjon om Ivar Aasen. De som velger sang-oppgaven må lære minst  to vers utenat. 
 

De som har lest ferdig boken skal starte på en ny bok på nynorsk. Boken skal tas med på skolen hver tirsdag til leseøkt.
Omtaler og tips til bøker her Nynorskbok

Link til ordbok: ordbokene.no
 

Engelsk:

Tysk: 

Lekse til fredag 3.2.23

Les teksten s. 71 inn som lydfil. Øv på tilhørende gloser. Vær nøye med uttalen og flyt. Øv før du leser inn! Lydfilen vurderes! Du forstår hva du leser. Du får lov å ta tyskboka med hjem. Ta den med tilbake!

Lekse til mandag 6.2.23

Hvilke regler gjelder for å bestemme substantivenes kjønn? Forklar med selvvalgte eksempler.

Matte Innføringslekse til mandag 6. Februar:
Oppgavene er i Maximum 9. 3.42-3.45 på side 173.

Det beste er om leksen leveres inn på fredag i denne uken, så har elevene helga fri.

Føringen skal være PEN og ryddig og Ukelekser føres alltid i egen bok.

Musikk:

Arbeid i musikkgrupper.

Gitargruppen: øv på D-dur og Em. Spill og syng sanger i D-dur

Nytt grep: A7

Prosjektarbeidsgruppen: oppgave: "Det 20 århundre"
Inspirasjonsvideo:  Sett deg godt til rette og les og lytt her

Kroppsøving:
Her er link til oppgaven i treningslære
 

Ressurser:
Boktips: De som likte "Rekrutten" kan lese oppfølgeren i serien. Den heter "Kokainkongen" og er skrevet av Robert Muchamore.

Læringsvideo om kommaregler.

Hvordan bruke anførselstegn (norsksidene)

Video: Hvordan skrive replikker

9b

Hovedfag:  Norsk, uke 5, 6 og 7

Her er periodeplanen: Periodeplan norsk litteraturhistorie

Lekser: Fullfør tekster og illustrasjoner fra timen. Pass på å skrive av andres tekster eller få kopi av materiale hvis du går glipp av undervisningern.

Norsk:

Lekse til tirsdag 17. januar:
Les novella: Heime-åleine-fest. Svar på desse spørsmåla på nynorsk:

1.Kva for personar er med i novella?

2. Kva får du vite om personane?

3. Kvar og når går novella føre seg?

4. Har novella ei spenningskurve? Teikn ho opp i skriveboka di og forklar og grunngje kurva. 

5. Korleis ser du at denne teksten er ei novelle?

Lenke til ordbok

Ukelekse:

Norsk i uke 2
Mandag: Søknad
Tirsdag: Nynorsk

Onsdag: Lese manus

 

Engelsk:

Homework for Monday 6th of February

Word test: 10 words: I read and you write the word and the translation.

Verb test: 10 verbs

If you haven`t answered the questions in Oliver Twist in class, you should do the work at home.(chapter 5 and 6)

Tysk:

Tysk: 

Tysk til torsdag 2.2.23

 Hvilke regler gjelder for å bestemme substantivenes kjønn? Forklar med selvvalgte eksempler. 

Lekse til fredag 3.2.23

Les teksten s. 71 inn som lydfil. Øv på tilhørende gloser. Vær nøye med uttalen og flyt. Øv før du leser inn! Lydfilen vurderes! Du forstår hva du leser.

Du får lov å ta tyskboka med hjem. Ta den med tilbake.

Matte:

Matte i hovedfag

Samfunnsfag:

Musikk:

Note, piano Great balls of fire

Video, piano Great balls of fire

Video, akkorder og tekst Great balls of fire

Læringsvideo bass All I have to do is deram

Øvrig info: 

Utrinn4.jpg
9. KLASSE
bottom of page