top of page
barn som leker.jpg
3. KLASSE

I 3. klasse presenteres elevene for frodige fortellinger; dyrefabler fra muntlig tradisjon i vekselspill med utvalgte helgenlegender. Fortellerstoffet er kontrastfullt, med underfundige og til dels frekke historier fra dyreverdenen på den ene siden og legender som appellerer til elevenes sjelelige medfølelse gjennom inderlighet, oppofrelse og barmhjertighet på den andre.

Gode arbeidsvaner, oppøving av erindringsevnen, gjentakende øvelser i kunst og håndverk samt etableringen av ferdigheter som regning, skriving og lesing tilhører denne utviklingsfasens viktige temaer. Det legges gjennomgående vekt på at fagenes begreper skal kunne formidles og brukes på en åpen og levende måte.

3. klasse holder til i Furustua, og det oransje bygget ved siden av, på baksiden av hovedbygningen. Vi har 2 tredjeklasser i år, 3A med klasselærer Nanina Hayes, og 3B med Kati Drake. 

3. klasse friminutt.jpg
bottom of page