top of page
Skolegård3.jpg
6. KLASSE

I 6. klasse er det de store oldtidskulturene som preger året. Skapelsesmyter og kulturhistorier formidles fra det gamle India, Persia, Egypt og til slutt Hellas. Også dette året beveger historiene seg fra de frie fortellingene til det rent historiske. Sentrale elementer er de eldste skriftspråkenes tilsynekomst, fra det nomadiske liv til bofaste kulturer, mytisk bakgrunn for store verdensreligioner som hinduismen og buddhismen, elvekulturenes jordbruk, den Egyptiske kulturs storhet og frem til den greske sivilisasjonen med sin byggekunst, sin frodige mytologi, sine tenkere og det preg det har satt på nåtiden. En naturlig avslutning er de store filosofene og Alexander den stores erobringer. Her får elevene et bilde av hvordan kulturer påvirker hverandre i historiens løp. Religionsfaget supplerer det uuttømmelige kildematerialet fra disse historiene, inkludert historien om Buddhas liv.

Dette året går selvstendigheten i arbeidet videre. I større og større grad er det elevenes egne tekster som øves. Ikke bare de rene fortellingene, men også en større grad av saklighet i språket pleies. Både formuleringer og rettskrivingen får en viktigere plass. I grammatikken blir de kjent med alle ti ordklassene.

Geografien dette året utvides til Norden. Norge som en del av noe større. Landenes særegne preg, topografi og språk løftes frem. Forståelse av kart øves og naturforholds variasjoner i de nordlige strøk av vår verden.

Matematikken går videre med desimalbrøk, større utfordringer med de fire regningsarter (fyll gjerne inn mer eksakt). Nytt av året er også frihåndsgeometrien. Den er noe beslektet med formtegningen, men gir nå form og navn til matematiske begreper som sirkel, omkrets, ellipse, parabel etc. Alt på frihånd dette året.

Naturfaget i 6. klasse er botanikk. Hva er en plante? Naturens uendelige diversitet skal både oppleves og kategoriseres i noen hovedgrupper. Alger, sopp, lav og moser, rose- og liljefamilien med sine arter og familier. Her skal det være plass til poetiske betraktninger av naturens storhet man kan kjenne ærefrykt for, ekskursjoner og opplevelse ute med nøyaktige beskrivelser og presise gjengivelser i det tegneriske, grunnforståelse av sammenhengene i fotosyntesen, insektenes betydning for økosystemet og en særoppgave.

LEKSER:

Hovedfag: 

Norsk: 

Engelsk: 

Tysk: 

Matte:

Skolegård2.jpg
bottom of page