top of page
utrinn2.jpg
8. KLASSE

De første årene på Steinerskolen fikk elevene et imaginativt eller indre billedmessig overblikk over verdens fenomener på en slik måte at menneskers moral og handlinger sto i sentrum. I 8. klasse har overblikket skiftet karakter. De indre bildenes og mytenes moralske landskap byttes ut med konkrete fenomener som kan iakttas med sansene, oppleves med hjertet og forstås i tenkningen. Puberteten medfører en overgang både fysisk og følelsesmessig, og den innebærer et ugjenkallelig farvel til barndommen.

Vi understreker denne tilstanden ved å la fagene invitere til nyoppdagelse og utforskning av det grenseløse: vi skal studere himmelrommet, vi skal forbi materiens fysiske grenser i kjemien, og vi skal inn i menneskekroppen. Fremdeles beholder vi en helhetlig tilnærming til fagstoffet – det være seg klodens geografi, stjernehimmelens bevegelser, forbrenningens kjemi eller trekantens uendelige transformasjoner – helhetsblikket gir en viktig erfaring av det mønster som forbinder alle delene.

I fagene dreies også blikket ut mot verden og nye sammenhenger. I historiefaget er de store oppdagelsene og renessansetiden temaer som bidrar til å øke forståelsen for vår kultur og se nye sammenhenger. Historie, geografi og astronomi henger nøye sammen dette året og synliggjør vår tilhørighet i en global sammenheng – det jeg gjør har konsekvenser for andre og for jorden. Samtidig må behovet for tilhørighet til fellesskapet balanseres mot det å være seg selv. I dette arbeidet er jakten på gode rollemodeller av betydning. Historiske skikkelser som Galileo Galilei, Jeanne d´Arc og Leonardo Da Vincis biografier er fortellinger om enkeltmennesker som fulgte sin egen overbevisning på tvers av det etablerte, og som gir grenseløse perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og i verden, på egne og andres vegne.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

I år har vi en åttendeklasse på ungdomsskolen. 8.klasse har 18 elever. Klasselærer for 8.klasse er Marita Ellingsen. I tillegg underviser disse faglærerne på 8. trinn:

Linn Cecilie Ulvin, Jon Bilberg, Kyrre Sommerstad, Constanze Curys, Maria Meling, Andrea Hovik, Sarah Aadland, Mina Meling, Daria Zubchaninova, Christof Blaich, Marte Engebretsen og Marita Igelkjøn

LEKSER:

Hovedfag:

Norskperiode, varighet 3 uker -  fra 20 mars til 14 april. Hovedtema er biografi, og vi er innom mange ulike temaer som knyttes opp til dette. Fram til nå har vi blant annet arbeidet med fokus på Camilla Collett.
Perioden vurderes med prøve og innlevering av elevarbeider.
Periodeplanen tilpasses underveis. Du finner den her 

Norsk:
Hver tirsdag, utenom i norsk hovedfagsperiode, 
forbereder en elev høytlesing fra leseboka si.
Hver onsdag leverer klassen inn leselogg fra boka si.Loggen føres på utdelt skjema. Du får tilbakemelding som varierer mellom å ha fokus på innhold, håndskrift og grammatikk.
 

Tilbakemelding på prøve i temaet "Fiksjonsfortelling" kommer i uke 13.
 

Engelsk:
Lekse til fredag 3.mars: Finn en bok på engelsk som du ønsker å lese. Hvis du ikke finner bok på egehånd låner du en fra biblioteket til Marita på fredag.
Boken skal det skrives et sammendrag fra, så skriv en kort logg underveis slik at du husker handlingen.

 

Tysk: Lekse til onsdag 29.3. De elevene som ikke skrev prøven, skriver den på onsdag. Alle øver til fredag på 12 av glosene s. 78 både muntlig og skriftlig med artikkel. 

Matte:
Ukelekse skal føres pent inn i egen Innføringsbok og leveres senest mandag neste uke
. Helst vil jeg ha leksene på Fredag denne uken.

Denne uken er det oppgaver i Grunntall 8. Løs og før inn: 3.38 - 3.40 på side 92.
PS: Husk tekstsvar!

Kroppsøving:
 

Øvrig informasjon:

Utrinn.jpg
bottom of page