utrinn2.jpg

De første årene på Steinerskolen fikk elevene et imaginativt eller indre billedmessig overblikk over verdens fenomener på en slik måte at menneskers moral og handlinger sto i sentrum. I 8. klasse har overblikket skiftet karakter. De indre bildenes og mytenes moralske landskap byttes ut med konkrete fenomener som kan iakttas med sansene, oppleves med hjertet og forstås i tenkningen. Puberteten medfører en overgang både fysisk og følelsesmessig, og den innebærer et ugjenkallelig farvel til barndommen.

Vi understreker denne tilstanden ved å la fagene invitere til nyoppdagelse og utforskning av det grenseløse: vi skal studere himmelrommet, vi skal forbi materiens fysiske grenser i kjemien, og vi skal inn i menneskekroppen. Fremdeles beholder vi en helhetlig tilnærming til fagstoffet – det være seg klodens geografi, stjernehimmelens bevegelser, forbrenningens kjemi eller trekantens uendelige transformasjoner – helhetsblikket gir en viktig erfaring av det mønster som forbinder alle delene.

I fagene dreies også blikket ut mot verden og nye sammenhenger. I historiefaget er de store oppdagelsene og renessansetiden temaer som bidrar til å øke forståelsen for vår kultur og se nye sammenhenger. Historie, geografi og astronomi henger nøye sammen dette året og synliggjør vår tilhørighet i en global sammenheng – det jeg gjør har konsekvenser for andre og for jorden. Samtidig må behovet for tilhørighet til fellesskapet balanseres mot det å være seg selv. I dette arbeidet er jakten på gode rollemodeller av betydning. Historiske skikkelser som Galileo Galilei, Jeanne d´Arc og Leonardo Da Vincis biografier er fortellinger om enkeltmennesker som fulgte sin egen overbevisning på tvers av det etablerte, og som gir grenseløse perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og i verden, på egne og andres vegne.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

I år har vi to åttendeklasser på ungdomsskolen. 8A og 8B, med 27 elever i hver klasse. Klasselærer for 8A er Marita Igelkjøn, og klasselærer for 8B er Marte Agnell Engebretsen. I tillegg underviser disse faglærerne på 8. trinn:

Tollef Graff-Hugo, Jon Bilberg, Kyrre Sommerstad, Annette Øverland, Maria Meling, Mari Midthun, Carl Knutsen, Knut Melbye, Gry Storsve Hundsnes, Anne Marit Jensen

LEKSER:

8a 

Hovedfag: Denne uken er det Norsk hovedfag. Vi skal lese nynorske dikt og tekster. Lekse til tirsdag 14. juni er å skrive et dikt om turen på nynorsk. Bruk gjerne diktet fra timen som utgangspunkt. Her er link: Tusenar seglar igjen

  

Norsk: De som ikke har levert biografiene sine må sende de til meg senest tirsdag 14. juni. Send til marita.igelkjon@steinerskolen.no

Engelsk: Lekse til tirsdag 14. mai: Les til og med kap. 19 i "I am Malala".

Tysk:

Matte:

Lenker:

Øvrig informasjon:

Vi skal se forestillingen til 6. klasse på onsdag kl 09.30. Etter hovedfag er det volleyballturnering.

Hvis det er fint vær på torsdag drar vi til Hellvik og bader rett etter hovedfag. Der tar vi en felles klasse-avslutning, alle skal være med selv om de ikke ønsker å bade. Alle må ta med god lunsj og drikkeflaske, gjerne et pinkikpledd og badetøy.

8b

Hovedfag:

Norsk: 

Engelsk:

Tysk:

Matte:

Lenker:

Øvrig informasjon: 

Utrinn.jpg
8. KLASSE