top of page
utrinn2.jpg
8. KLASSE

De første årene på Steinerskolen fikk elevene et imaginativt eller indre billedmessig overblikk over verdens fenomener på en slik måte at menneskers moral og handlinger sto i sentrum. I 8. klasse har overblikket skiftet karakter. De indre bildenes og mytenes moralske landskap byttes ut med konkrete fenomener som kan iakttas med sansene, oppleves med hjertet og forstås i tenkningen. Puberteten medfører en overgang både fysisk og følelsesmessig, og den innebærer et ugjenkallelig farvel til barndommen.

Vi understreker denne tilstanden ved å la fagene invitere til nyoppdagelse og utforskning av det grenseløse: vi skal studere himmelrommet, vi skal forbi materiens fysiske grenser i kjemien, og vi skal inn i menneskekroppen. Fremdeles beholder vi en helhetlig tilnærming til fagstoffet – det være seg klodens geografi, stjernehimmelens bevegelser, forbrenningens kjemi eller trekantens uendelige transformasjoner – helhetsblikket gir en viktig erfaring av det mønster som forbinder alle delene.

I fagene dreies også blikket ut mot verden og nye sammenhenger. I historiefaget er de store oppdagelsene og renessansetiden temaer som bidrar til å øke forståelsen for vår kultur og se nye sammenhenger. Historie, geografi og astronomi henger nøye sammen dette året og synliggjør vår tilhørighet i en global sammenheng – det jeg gjør har konsekvenser for andre og for jorden. Samtidig må behovet for tilhørighet til fellesskapet balanseres mot det å være seg selv. I dette arbeidet er jakten på gode rollemodeller av betydning. Historiske skikkelser som Galileo Galilei, Jeanne d´Arc og Leonardo Da Vincis biografier er fortellinger om enkeltmennesker som fulgte sin egen overbevisning på tvers av det etablerte, og som gir grenseløse perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og i verden, på egne og andres vegne.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

I år har vi én åttendeklasse på ungdomsskolen med 26 elever. Kontaktlærer for klassen er Maria Thulesuis. I tillegg underviser disse faglærerne på 8. trinn: Edvard Leknes/Kyrre Sommerstad, Line Strømnæss, Camilla Levin-Erichsen, Maria Meling og  Mina Meling.

LEKSER:

 

Uke

 

 

Hovedfag: Ferdigstille silkeboken.

Uke 1: Anatomi

Uke 2: Anatomi 2

English homework: due Thursday February 8th.

 

Reading:

1. Please read p. 39-44 in the book "I am Malala"

2. Please write two sentences or a paragraph from the pages you've read that meant something special for you or in some other way made an impression on you.

3. Try to explain why these sentences made an impression (max. half an A4-page, min. 4 sentences)

Grammar

1. Do the given tasks in your grammar book.

 

Norsk

Lesing:
 

Tysk:
 

Matte: Elevene har vist seg flittige og lydhøre i 2024 og fremgangen med både ligninger, brøkregning og bokstavregning har vært riktig god :-) Vi lar nå disse temaene ligg for denne gang og skal de kommende ukene bli kjent med bruk av Excel regneark.

Læringsmål: Kunne forstå cellereferanser, kunne sette opp et budsjett med formler der alle fire regnearter blir brukt. I tillegg skal elevene bli kjent med betinget formatering og hvordan vi kan lage diagrammer.

Etter denne perioden vil elevene få en ukelekse som går ut på å sette opp et middags-budsjett. 

Innføringsleksen til fredag 1. mars er å løse oppgaven nederst på denne siden. PS: Husk at alle tekstoppgaver skal besvares med et tekstsvar og at teksten skal være så utførlig at andre kan forstå hva oppgaven gikk ut på etter å ha lest bare svaret. + To streker under tekstsvaret.

Regler for regning med brøk: https://youtu.be/PUI7mz4ju0g

Litt mer krevende brøkregning: https://youtu.be/ABSixrrSR6Y

Kroppsøving:

Power point fra treningslære. Leveres 25 mars.
 

Ressurser:

Matte: 

Ligningsregler: https://youtu.be/oPanYfuiovI

Enklere lekse til 2. feb: https://youtu.be/sthxjq82-zk

Krevende lekse til 2. feb: https://youtu.be/_SoP80uMR1s

Regneregler for + og - med snille brøker: https://youtu.be/D3e9_f0lKu0

Regneregler for + og - alle brøker: https://youtu.be/ABSixrrSR6Y

Oppsummering alle fire regnearter med brøk: https://youtu.be/PUI7mz4ju0g

U9 8 kl.png
Utrinn.jpg
bottom of page