top of page
Skolegård 1.jpg
5. KLASSE

 

5. klasse markerer en overgang fra barnetrinn til mellomtrinn. Elevene nærmer seg nå en ny fase med nye kjennetegn og en større grad av selvstendighet. Med historier fra den norrøne skapelse i Voluspå, legges tonen for året, ledsaget av resitasjon, sangdans, kraftfulle tegninger og motiver i formtegninger og i håndarbeidet med korssting.  Fra mytenes verden går veien inn i det historiske med sentrale fortellinger om Norges kongesagaer frem til Olav den Hellige.

I geografien begynner elevene i det nære med lokalgeografi, de første karttegninger og til Norges geografi.

Matematikken bringer også inn et nytt element med brøkregningen som tar til med å dele opp det hele i mindre deler.

Naturfaget kommer også dette året et skritt videre. Fra de opplevelsesorienterte første skoleår skal elevene nå arbeide seg inn i zoologien. Her kommer de tett på det særegne ved et utvalg dyr og blir kjent med deres spesialiserte tilpasninger i sitt miljø. Sammenlikningen mellom menneske og dyr er sentralt. Gjennom beundring for de enkelte dyrs spissede egenskaper, kommer menneskets generaliserte begavelse til syne. Mennesket utvikler seg langsommere enn dyrene, men har frie hender og kan øve seg til mange spesialiteter ut fra frihet. I 5. klasse gjør elevene også sin første særoppgave innenfor zoologien og for der bruk for en ny type selvstendighet. Her må det letes i fagtekster i bøker og på nettet, de skal formulere egne setninger, lage illustrasjoner og så skal de presentere det for klassen hver og en.

Grammatikken får nå et mere saklig preg. Nå skal ikke bare de mest sentrale ordklassene kunne gjenkjennes, men de skal gjenkjennes og løftes ut av den rene opplevelsen og kunne systematiseres. En ny type analytisk virksomhet øves og de øver et begynnende blikk for språkets reisverk.

LEKSER:

Hovedfag: 

Norsk: 

Engelsk: 

Tysk: 

Matte: 

Øvrig informasjon:

Lenker:

Nymalt bygg 2.jpg
bottom of page