top of page
2. klasse bygg.jpg
2. KLASSE

Fra 2. til 4. klasse vil steinerskolens undervisning ivareta og videreutvikle bevegelses- og sanseerfaringene fra den første livsfasen. Et element av etterligning vil være til stede i all senere læring, men nå vektlegges et nytt og viktig aspekt av tenkningen, den billedskapende forestillingsdannelsen.

I alderen fra 7-14 år legges det vekt på elevenes interesse, engasjement og evne til å gå inn i lærende erfaringer med lyst og glede. En mer innholdsorientert språkforståelse, en mer selvstendig erindring og en generelt mer inderliggjort opplevelsesevne karakteriserer overgangen fra 1. til 2. klasse. Nå går elevene inn i den store oppdagelsen av bokstaver og tall. Folkeeventyrene gir næring til elevenes billedskapende forestillingsdannelse og danner klangbunn for all undervisningen på dette alderstrinnet. Ett av flere eksempler på bokstavinnlæring er at det utfra en rik flora av eventyr, dukker opp ulike bokstavkvalitetene i form av konkrete bilder: en rokk kan bli en R som ruller og surrer og en bjørn kan bli en B, med bøyd rygg og omfavnende labber. I adventstiden kan vi male vokalene, de skaper undring og er stemningsskapende. Eventyrene bearbeides i bøkene, med fargerike tegninger og korte tekster. Veien inn i skriftspråket går fra skriving til lesing.

I matematikken tar vi utgangspunkt i helheten, i 1-tallet, det største av alle tall, tallet som rommer alt, rommer alle andre tall om det deles! Hele verden, hele meg. Vi teller forlengs og baklengs, det hoppes og hinkes, multipliseres og adderes, først erfares regning med hele kroppen, deretter i regneboka.

Vakre spiralformer, sirkler og stjerner i sterke farger, formes i bøkene. Håndverk har vi to timer hver uke, vi syr våre egne håndarbeidsposer og lærer oss å strikke ved hjelp av våre faddere. Språkfagene engelsk og tysk kommer på timeplanen.

IMG_2820.jpg
bottom of page