top of page
Utrinnet5.jpg
10. KLASSE

På 10. trinn er mange elever over den mest turbulente puberteten, og de opptrer nå i høyere grad som voksne blant voksne. De viser en oppvåkning i tankelivet og et mer nyansert følelsesregister. De har en ny kraft til å hevde egne meninger. Dette åpner for samtaler om vanskeligere emner og problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Etter hvert som elevene blir oppmerksomme på at de har sine egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet. Selvrespekt, og respekt for andre og deles standpunkter, henger tett sammen.

Fagene blir i 10. klasse så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape overblikk og sammenheng.

Tema dette året er den norske litteraturhistorien fra saga og folkediktning og dens forhold til de store skiftene i Europas kulturliv; svingningene fra opplysningstiden gjennom romantikken og idealismen til realismen og naturalismen. Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av datidens idehistoriske kamp, historiens gang og politiske situasjon, men samtidig finner vi spor etter en gradvis våknende bevissthet. Både litteraturen i seg selv, og dikternes biografier vil kunne inspirere og vekke elevene til egen dåd.

Med kunsthistorien gis ikke bare en ny inngang til tidens strøm og menneskehetens utvikling, men et overblikk og et innsyn i hvordan mennesket preger verden med sine ideer.

I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse lovens begrensninger og enkeltindividets moralske ansvar. Hvis det ikke finnes fasitsvar i alle situasjoner, kreves det våkenhet og evne til å være løsningsorientert og heve seg over detaljene.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

LEKSER 10A:

ØVRIG INFO: Alle møter opp utanfor skulen mandag 22. april kl 17.00, då er det ryddeaksjon til inntekt for klasseturen.

5. mai blir det Vårkafe med musikk/konsert på skulen. Sett av denne dagen.

Ordenselevar bakar PIZZA til fredagskafe.

Si din mening om  klassevise volleyballdager? HER

Hovedfag: Geologi

Til mandag skal elevene skrive en tekst om Entropi og om Ludvig Bolzmann. Mye tid har gått til forberedelser av jubileet denne uken, men jeg håper at elevene begynner å forstå hva entropi handler om og hvordan universets stadig økende entropi kommer til uttrykk.

Dette er noe av det beste jeg har funnet om temaet: https://no.wikipedia.org/wiki/Entropi

Elevene skal også ha klar en faglig tekst om pkt 1. på listen under.

Skolens jubileum viser seg å gjøre store innhugg i geologi-perioden. Vi satser på å teste kunnskapene i tre hoveddeler av pensum skriftlig. Dette blir:

1. Entropi

2. Big Bang til jorden er dannet

3. Masseutryddelsene 

Vurdering: 

Vurdering Geologi

 1. Ta med seg ny informasjon og stadig nyttegjøre seg kunnskapen i nye kontekster

 2. Kjenne og forstå geologiske prosesser på jorden. 

 3. Vise forståelse for de  underliggende lovmessighetene i universets utvikling(spesielt entropi) 

 4. Muntlig fremlegging og deltakelse

 5. Fagboka bør vise dedikasjon til det faglige arbeidet og et god evne til å strukturere fagstoffet

Periodeinnhold:

Plan:

 1. Norges forvaltning av petroleumsressursene

 2. Entropi og Ludvig Bolzmann

 3. Entropi i livet historien og dypere forståelse

 4. Øglegraving

 5. Big Bang

 6. Jordens tilblivelse

 7. Jordklodens oppbygning

 8. Bergartstypene og mineralene

 9. Masseekstingsjonene

 10. Kontinentaldrift og Wegener

 11. Oppbyggende prosesser

 12. Nedbrytende prosesser

Norsk:
Lekse til onsdag 24.april

Før inn forfattarbiogafien med svart eller blå penn i silkebok. Start på side 2. 
Biografioppgåva (ca 400-600 ord) skal innehalde
-Kort samandrag av forfatteren sin oppvekst og vaksne liv/ vegen fram til forfattaryrket

- Nokre viktige hendingar i forfattaren sitt liv 
Refleksjon: Har forfattarskapet hatt stor betyding i samfunnet i samtida og/eller i ettertida? Kvifor / kvifor ikkje?
Ein refleksjon omkorleis forfattaren sitt liv kan ha påverka tematikken i bøkene hans/hennar.

Oppgåva skal ha ei passande overskrift, innleiing, hovuddel og avslutning. 

NB! Ta med bøkene du har lese på skulen. Då vert det enklare å skrive handlingssamandrag. 

Her er link til hele Fordypningsoppgaven med vurderingskriterier. 

Frist for innlevering: 8. mai


marita.igelkjon@steinerskolen.no

Engelsk:

Nå er vi igang med Argumentative Essay. Powerpointen finner dere her:
Argumentative essay
Denne skal være ferdig torsdag 18.04. Husk å dele dokumentet med meg på:
marita.ellingsen@steinerelev.no


Tysk

    UKE 15 & 16

DIGITAL ORDBOK

BY-PRESENTASJONER

 

Send inn det første utkastet til presentasjonen din, skrevet på tysk.

Dette bør ikke være mindre enn 500 ord.

       Send dokumentet til:

preston.barker@steinerskolen.no

RINGPERMPER

Hvis din er ufullstendig, vennligst send inn så snart som mulig.

 

 

​​Matte: 

Kroppsøving:

Power point og oppgaver i KRØV. 
Leveres 22.03.24

Oppgavetekst og gruppeinndeling for Podcast

Treningslære

Musikk:

Muntlig deltagelse og praktisk arbeid blir vektlagt og vurdert hele året i rytmisk del og alle musikalske fremføringer i løpet av året i tillegg til vurdering i periodeundervisningen.

Band:

Last christmas, gitar

Last christmas bass tabs

Sixteen tons guitar tutorial

Sixteen tons vokal

Kunst & Håndverk:

LEKSER 10B

Øvrig info:

Si din mening om  klassevise volleyballdager? HER

HOVEDFAG: 

Norsk: ALLE MÅ HA MED BØKENE PÅ SKOLEN!

Fordypningsoppgaven for de som har lest to bøker .

Fordypningsoppgaven for de som har lest en bok.

Oppgaven skal være ferdig til 8.mai. 

Begge bøkene må dere ha med i norsktimene frem til 8.mai. 

Lekse: 

1. Frem til 8.mai skal dere hjemme finne info til forfatterbiografien deres.
Den 8.mai skal dere på skolen bruke infoen dere har funnet, og skrive 

biografien på nynorsk. 

2. Til onsdag den 24.04 skal dere:

Sammenligning

 1. Skriv problemstillingen din klart og tydelig inn i boken.

 2. Hvordan tar bok nr. en opp denne problemstillingen? Vis til konkrete eksempler.

 3. Hvordan tar bok nr. to opp denne problemstillingen? Vis til konkrete eksempler.

 4. Er det noen likheter mellom dem?

 5. Er det noen forskjeller mellom dem?

Motiv

 1. Skriv problemstillingen din klart og tydelig inn i boken.

 2. Gi en tydelig beskrivelse av motivet som du nevner i problemstillingen?

 3. Forandret motivet seg i løpet av romanen? På hvilken måte?

 4. Hvor viktig er motivet for handlingen i boken?

 
 

Engelsk:

Nå er vi igang med Argumentative Essay.
Powerpointen finner dere her:
Argumentative essay
Denne skal være ferdig torsdag 18.04. Husk å dele dokumentet med meg på: marita.ellingsen@steinerelev.no

Tysk

        UKE 15  & 16

DIGITAL ORDBOK

 

 

BY-PRESENTASJONER

 

Send inn det første utkastet til presentasjonen din, skrevet på tysk.

Dette bør ikke være mindre enn 500 ord.

     Send dokumentet til:

preston.barker@steinerskolen.no

RINGPERMPER

Hvis din er ufullstendig, vennligst send inn så snart som mulig.

 

Matte: 

Ukelekse til 11. april. Delt ut på ark på skolen. 

Leksen skal leveres og rettes. 

Musikk:

Kroppsøving:

Kroppsøving:

Power point og oppgaver i KRØV. 
Leveres 13.03.24

Treningslære.

Kunst & Håndverk/ kunsthistorie:

Klassens time:
 

Linker

Linker til utdannelsesvalg:

Utdannelsesprogrammer på offentlig videregående. 

Youtube videoer 

Linjene på Oslo by Steinerskole

Samordnaopptak 

 

Lekse til onsdag 24.1: Alle må gjøre leksen. Også de som var syke forrige norsktime. Jeg sjekker leksene!
 

1. Før inn begrepene i ordboksiden i kladdeboken:

Retorikk: Læren om talekunst 

Appellform: De midlene avsender av en tekst kan bruke for å overtale publikum. De tre appellformene i retorikken er etos, patos og logos. 

2. Lag et tankekart over retorikkteksten

3. Gjør oppgavene om og/å
(De som ikke var i norsktimen må komme til meg å be om å få arket).

4. Rett essayet ditt og send det til marte.engebretsen@steinerelev.no

Engelsk:

Vi jobber nå med Storytelling som sjanger i engelsk. Dersom du har vært syk så må du starte på denne teksten på egenhånd.Den skal ferdigstilles innen fredag 26.januar.
Oppgaven finner du her!
Parallelt jobber vi med en muntlig oppgave. Denne skal fremføres i uke 6 og uke 7. Oppgaveteksten finner dere her!

Tysk

    UKE 4
    for fredag 26.01
1)   forberede diktat -- Der Panther Rilke
2)   lag din egen liste over 20 motsetninger
3)   die 16 Bundesländer

      a) finn på kartet b) kjenner de største byene 

    

    UKE 5
   onsdag 31.01

   PRØVE
  1)
Diktat og ordforråd, Der Panther

  2) Motsetninger

  3) die 16 Bundesländer 

    for fredag 02.02      Wird angekündigt.

 

Matte: 

Musikk:

Kroppsøving:

Kunst & Håndverk/ kunsthistorie:

Klassens time:
Her er lenke til evaluering av sosiale dager.

Linker

Linker til utdannelsesvalg:

Utdannelsesprogrammer på offentlig videregående. 

Youtube videoer 

Linjene på Oslo by Steinerskole

Samordnaopptak 

Repetisjonsark fysikk: https://docs.google.com/document/d/1Xe5k7mgImdrXh4LP6AGy3PDvMax4lhktbP_lIfzN5P4/edit?usp=sharing

Utrinnet6.jpg
bottom of page