Utrinnet5.jpg
10. KLASSE

På 10. trinn er mange elever over den mest turbulente puberteten, og de opptrer nå i høyere grad som voksne blant voksne. De viser en oppvåkning i tankelivet og et mer nyansert følelsesregister. De har en ny kraft til å hevde egne meninger. Dette åpner for samtaler om vanskeligere emner og problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Etter hvert som elevene blir oppmerksomme på at de har sine egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet. Selvrespekt, og respekt for andre og deles standpunkter, henger tett sammen.

Fagene blir i 10. klasse så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape overblikk og sammenheng.

Tema dette året er den norske litteraturhistorien fra saga og folkediktning og dens forhold til de store skiftene i Europas kulturliv; svingningene fra opplysningstiden gjennom romantikken og idealismen til realismen og naturalismen. Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av datidens idehistoriske kamp, historiens gang og politiske situasjon, men samtidig finner vi spor etter en gradvis våknende bevissthet. Både litteraturen i seg selv, og dikternes biografier vil kunne inspirere og vekke elevene til egen dåd.

Med kunsthistorien gis ikke bare en ny inngang til tidens strøm og menneskehetens utvikling, men et overblikk og et innsyn i hvordan mennesket preger verden med sine ideer.

I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse lovens begrensninger og enkeltindividets moralske ansvar. Hvis det ikke finnes fasitsvar i alle situasjoner, kreves det våkenhet og evne til å være løsningsorientert og heve seg over detaljene.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

Klasselærer i årets 10. klasse er Jon Bilberg. Det er 20 elever i klassen

I tillegg underviser disse faglærerne: Marita Ellingsen, Andrea Hovik, Jana Kruse, Kyrre Sommerstad, Sarah Aadland, Marte Engebretsen, Constanze Cyrus, Maria Meling, Mina Meling, Anne Marit Jensen.

LEKSER:

Hovedfag: Økologi og biologi

Oppgavearket til presentasjonen er her

 

 

Innholdsfortegnelse

1. Tekst om Kulturlandskap

2. Tekst om Engsoleien + tegning

3. Tekst om Markmusen + tegning

4. Tekst om Næringskjeden + tegning

5. Tekst om Fotosyntesen + tegning

6. Tekst om Mannens kjønnsorgan + tegning

7. Tekst om Kvinnens kjønnsorgan + tegning

8. Tekst om Eggløsning og menstruasjon + tegning 

9. Tekst om Zygoten + tegning

10. Tekst om Morula og Blastocyst + tegning

Jeg gleder meg til presentasjonene i morgen! Gode forberedelser! 

 

NorskLekse mandag 26. sept.

Les utdelt dikt av Frode Grytten. Gjør oppgavene på arket, lag utkast / kladd til oppgave 5 hjemme. Oppgaven skal skrives på pc PÅ NYNORSK. Fortellingen skal inneholde mellom 200-400 ord. Skriftstørrelse 12.

Del dokumentet med: marita.igelkjon@steinerskolen.no

I dobbelttimen jobber vi med avisartikkel om eventyr. Oppgaveteksten finner du her: Eventyrartikkel
Denne skal være ferdig til torsdag 29.09 og leveres i timen. Hvis du blir ferdig før så sender du til:
marita.ellingsen@steinerskolen.no

 

Engelsk:
This fall you're going to be working on a big written and oral assignment. Description of the assignment can be found here. We will go through all the criteria in the lesson on Wednesday 24th.
Here is the link to the video showed in class about referencing: Quick guide
And here is the quick guide in pdf: APA quick guide pdf

Tysk:

Mandag 19.9.22

Jobb med grønn ramme s. 52 (nede)

"Der Mauerradweg"

https://www.schoene-radwege.de/radwege/mauerradweg

Torsdag 22.9.22

Jobb med presentasjonen «Der Mauerradweg». Vi har fremføringer gruppevis i uke 39. Spør, om du trenger hjelp.

 

Uke 39/ 10

Mandag 26.9.22

Gjør ferdig presentasjonen «Der Mauerradweg». Alle gruppene presenterer i løpet av tysktimene mandag og torsdag.

 

Matte: 

Her er ukeleksen som er til 26. sep. for gruppe 2 og til 28 sep. for gruppe 1: Lekse

Musikk: 
Gitarister som er i St. Mikaels-orkesteret må øve på denne:

May it be HUSK CAPO på 2 bånd

Lytt til psykedelisk rock! Les de to første sidene av utdelt tekst, og søk opp bandene The Doors, Grateful Dead og Jefferson Airplane.

 

Lenker:

Øvrig info:

Utrinnet6.jpg