top of page
Utrinnet5.jpg
10. KLASSE

På 10. trinn er mange elever over den mest turbulente puberteten, og de opptrer nå i høyere grad som voksne blant voksne. De viser en oppvåkning i tankelivet og et mer nyansert følelsesregister. De har en ny kraft til å hevde egne meninger. Dette åpner for samtaler om vanskeligere emner og problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Etter hvert som elevene blir oppmerksomme på at de har sine egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet. Selvrespekt, og respekt for andre og deles standpunkter, henger tett sammen.

Fagene blir i 10. klasse så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape overblikk og sammenheng.

Tema dette året er den norske litteraturhistorien fra saga og folkediktning og dens forhold til de store skiftene i Europas kulturliv; svingningene fra opplysningstiden gjennom romantikken og idealismen til realismen og naturalismen. Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av datidens idehistoriske kamp, historiens gang og politiske situasjon, men samtidig finner vi spor etter en gradvis våknende bevissthet. Både litteraturen i seg selv, og dikternes biografier vil kunne inspirere og vekke elevene til egen dåd.

Med kunsthistorien gis ikke bare en ny inngang til tidens strøm og menneskehetens utvikling, men et overblikk og et innsyn i hvordan mennesket preger verden med sine ideer.

I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse lovens begrensninger og enkeltindividets moralske ansvar. Hvis det ikke finnes fasitsvar i alle situasjoner, kreves det våkenhet og evne til å være løsningsorientert og heve seg over detaljene.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

Klasselærer i årets 10. klasse er Jon Bilberg. Det er 20 elever i klassen

I tillegg underviser disse faglærerne: Marita Ellingsen, Andrea Hovik, Jana Kruse, Kyrre Sommerstad, Sarah Aadland, Marte Engebretsen, Constanze Cyrus, Maria Meling, Mina Meling, Anne Marit Jensen.

LEKSER:

Hovedfag:

Samfunnskunnskap i hovedfag

Her er periodeplanen

Her er oppgaveteksten til oppgaven den første uken

Her er oppgaveteksten til den andre uken 

Begge oppgavene leveres senest fredag 3. februar til

jon.bilberg@steinerskolen.no

Norsk:

Engelsk:

Vi skal jobbe med Shakespeare de neste ukene. Både med sonnetter og ulike spill. Hver elev skal velge en monolog som skal fremføres på en dramatisk måte. Man velger selv om det er en monolog fra et av hans spill eller en av hans sonnetter.
 

Tysk:

Til mandag 30.1.23

Les teksten fra Kaminer (kopi) høyt. Skriv ut ti ord som du øver som gloser.

Til torsdag 2.2.23

Skriv den rettede teksten i silkeboka. Du har også med tegningen. Silkeboken leveres til meg!

constanze.cyrus@steinerskolen.no

Matte: 

Ukelekse i uke 5: Oppgave 3.51 (-c) og 3.52 i Maximum 10

Musikk: 


.

 

Lenker:

Øvrig info:

Utrinnet6.jpg
bottom of page