top of page
Utrinnet5.jpg
10. KLASSE

På 10. trinn er mange elever over den mest turbulente puberteten, og de opptrer nå i høyere grad som voksne blant voksne. De viser en oppvåkning i tankelivet og et mer nyansert følelsesregister. De har en ny kraft til å hevde egne meninger. Dette åpner for samtaler om vanskeligere emner og problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Etter hvert som elevene blir oppmerksomme på at de har sine egne standpunkter, kan de oppleve en ny form for trygghet. Selvrespekt, og respekt for andre og deles standpunkter, henger tett sammen.

Fagene blir i 10. klasse så detaljerte og spesifiserte at det er mulig å knytte sammen trådene og skape overblikk og sammenheng.

Tema dette året er den norske litteraturhistorien fra saga og folkediktning og dens forhold til de store skiftene i Europas kulturliv; svingningene fra opplysningstiden gjennom romantikken og idealismen til realismen og naturalismen. Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av datidens idehistoriske kamp, historiens gang og politiske situasjon, men samtidig finner vi spor etter en gradvis våknende bevissthet. Både litteraturen i seg selv, og dikternes biografier vil kunne inspirere og vekke elevene til egen dåd.

Med kunsthistorien gis ikke bare en ny inngang til tidens strøm og menneskehetens utvikling, men et overblikk og et innsyn i hvordan mennesket preger verden med sine ideer.

I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse lovens begrensninger og enkeltindividets moralske ansvar. Hvis det ikke finnes fasitsvar i alle situasjoner, kreves det våkenhet og evne til å være løsningsorientert og heve seg over detaljene.

Hentet fra “ Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng”

 

Klasselærer i årets 10. klasse er Jon Bilberg. Det er 20 elever i klassen

I tillegg underviser disse faglærerne: Marita Ellingsen, Andrea Hovik, Jana Kruse, Kyrre Sommerstad, Sarah Aadland, Marte Engebretsen, Constanze Cyrus, Maria Meling, Mina Meling, Anne Marit Jensen.

LEKSER:

 

Skoletur:

Egenerklæringsskjema fra Voss Vind: Lenke

Sløyd:

Relieff

Tema: Dyret - i dyrets natur/dyret i dets natur

 

Velg et dyr du ønsker arbeide med

-planlegge utformingen ved å lage en skisse for relieffet

-overfør motiv og planene på egnet treplate

-jobbe frem motivet ved hjelp av treskjærerjern

-avrunde arbeidet til et helhetlig relieff

 

Valg av motiv

Hvorfor har du valgt dette dyret?

Beskriv valgene du har gjort i utarbeiding av relieffet

-

Innlevering fredag 12.mai sløyd

Håndskrevet eller pc, maks 150 ord

send til: christine.pramm@steinerskolen.no

 

relieffet ferdigstilles innen 2.6

Hovedfag:

Matematikk og nærmere bestemt kombinatorikk er temaet den eller siste hovedfagsperioden. Oppgaver deles ut på ark i timene

Norsk:

Engelsk:

Tysk: Hør på sangen til Bertolt Brecht "Mackie Messer" og les teksten. Prøv å forstå.

DIE MORITAT VON MACKIE MESSER (Bertolt Brecht) (lyrikline.org)

DIE MORITAT VON MACKIE MESSER (Bertolt Brecht) (lyrikline.org)

Matte:  

Gym:

Musikk: 

Kunst & Håndverk:


.

 

Lenker:

Øvrig info:

Utrinnet6.jpg
bottom of page