top of page
Athletics: Section Title
Athletics: Inventory
U-trinnet.jpg
UNGDOMSSKOLEN

FRA BARN TIL UNGDOM PÅ TRE ÅR

På ungdomstrinnet orienteres undervisningen primært mot elevenes egen dømmekraft og etikk gjennom utfoldelse av kunnskap om verdens historie, oppsettning og sammenhenger. Vi oppfordrer elevene til å i større grad skape og forme sin egen virkelighet og søke nye forbilder på veien mot å finne seg selv.

IMG_2623.JPEG
Athletics: About
bottom of page